به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، گزارش عملکرد سال 1399 این پژوهشکده به صورت وبیناری توسط دکتر حسین هوشمند برای مدیران مؤسسه ارائه گردید.
دکتر هوشمند در ارائه گزارش عملکرد خود، ضمن اشاره به اجرای هشت پروژه بنیادی در سال 1399 گفت : 5 پروژه کاربردی توسعه ای قابل ترویج و یک طرح کلان، حاصل بخشی از تلاش همکاران این پژوهشکده بوده است.
رئیس پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، افزود: تا کنون دو تفاهم نامه با دو مجموعه استانی منعقد شده که رهاسازی بچه ماهی بومی با وزن بیش از 10 گرم به منظور تقویت ذخایر تالاب های استان و تفاهم نامه همکاری علمی پژوهشی و فناوری با سازمان حفاظت محیط زیست و پارک علم و فناروی استان خوزستان، از جمله آنهاست.
چاپ 14 مقاله علمی پژوهشی خارجی، یک مقاله علمی ترویجی، چاپ یک جلد کتاب و چاپ 9 مقاله عملی و پژوهشی معتبر داخلی از مهمترین دستاوردهای انتشاراتی این پژوهشکده بود که دکتر هوشمند آنها را معرفی کرد.
وی با اشاره به تعاملات بین الملل این پژوهشکده، عنوان کرد: در سال جاری، 21 نفر از همکاران در 10 دوره و کارگاه آموزشی بین المللی خارجی شرکت کرده و در ارتقای سطح علمی خود کوشیده اند.
تعداد 584 نفر ساعت آموزش بهره برداران، 131 نفر روز آموزش از طریق برگزاری روز مزرعه، 4628 نفر ساعت آموزش در کارگاه های آموزشی ترویجی، 344 نفر روز آموزش انتقال یافته های تحقیقاتی و 296 نفر روز آموزش کارشناسان پهنه از مهمترین فعالیت های ترویجی پژو.هشکده آبزی پروری جنوب کشور به شمار می رود که دکتر هوشمند بر آنها تاکید کرد.
وی ادامه داد: امکان سنجی پرورش ماهی در قفس در دریاچه سد مارون بهبهان، استفاده از کنجاله دانه های روغنی در تغذیه ماهی کپور معمولی، تولید تحقیقاتی واکسن ماهیان دریایی و گرمابی، ارتقای سیستم ایمنی ماهیان گرمابی، بررسی ذخایر میگو، ارزیابی اثرات معرفی گونه سی باس آسیایی به مزارع پرورش چوئبده آبادان، احداث بانک ژن گطان در مرکز تکثیر ماهیان بومی دشت آزادگان و تولید جمعیت های شناسنامه دار ماهی صبیتی از مهمترین پیشنهادات اولویت دار این پژوهشکده برای سال آینده است.
در ادامه دکتر بهمنی، با بیان اینکه پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور می تواند در هر چهار استان جنوبی، حضوری فعال و تاثیرگذار داشته باشد، گفت: همکاری، هم افزایی و هم فکری این پژوهشکده با دیگر پژوهشکده های جنوبی و مرکز چابهار، کمک شایانی در پیشبرد هرچه بهتر پروژه های تحقیقاتی به ویژه بحش پرورش ماهی در قفس خواهد بود.
وی با تاکید بر اهمیت ایستگاه تحقیقاتی بندر امام، افزود: با توجه به نقش کلیدی این ایستگاه، لازم است پژوهشکده اهواز، برنامه جامع و مدونی را در خصوص فعالیت های آن برای سال 1400 تهیه و ارائه دهد.
به گفته دکتر بهمنی، فعالیت های قابل توجه و البته پراکنده ای در ارتباط با تحقیقات تولید واکسن در استان های مختلف در حال انجام است که به نظر می رسد ساماندهی و همسونگری این فعالیت ها جهت هدفمندسازی آنها ضروری است.
توسعه و بهبود همکاری ها با دیگر مراکز، پژوهشکده ها و دانشگاه ها برای ارتقای سطح فعالیت ها و انجام کارهای جدید و مشترک، مطالعه ارزیابی پراکنش ماهی تیلاپیای مهاجم در آب های جاری استان خوزستان و ارائه برنامه مدون در ارتباط با سایت آزادگان، از دیگر مواردی بود که دکتر بهمنی از پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور خواست تا آنها را در دستور کار خود برای سال 1400 قرار دهد.