به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، در تاریخ چهارم و پنجم بهمن ماه سال جاری آقای دکتر داوود ضرغام، مسئول امور ملی پرورش ماهی در قفس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، از ایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی بندر امام خمینی بازدید به عمل آوردند و از نزدیک با وضعیت ذخیره ماهیان ایستگاه و روند اجرای پروژه مولدسازی آشنا شد. پس از بازدید، جلسه ای با حضور رئیس، معاون پژوهش و فناوری، رئیس بخش بهداشت و بیماری های پژوهشکده و رئیس ایستگاه تحقیقات ماهیان دریایی و مجری طرح مولدسازی در خصوص شرایط و امکانات موجود برای تکثیر و اجرای پروژه های ماهیان دریایی برگزار گردید.