به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، در تاریخ 29 دیماه سال جاری در مراسم روز مزرعه طرح ترویجی «ایجاد مزرعه الگویی پرورش ماهی کپور معمولی نژاد تاتا در استان خوزستان»، که با حضور مسئولان و محققان پژوهشکده، کارشناسان ادارات کل شیلات و دامپزشکی، مدیران شیلات و دامپزشکی شهرستان کارون، مسوولان اداره ترویج کشاورزی استان، کارشناسان و مروجان شهرستانهای کارون و خرمشهر و همچنین بهره برداران بخش خصوصی در مزرعه پرورش ماهی شرکت سیکا آبزی جنوب برگزار شد، آقای مهندس سید عبدالصاحب مرتضوی زاده معاون پژوهش و فناوری پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور به اهمیت ترویج جمعیت های به گزین شده بین پرورش دهندگان به منظور افزایش کارایی تولید اشاره نمودند. شایان ذکر است هفته انتقال یافته های علمی این طرح از طریق وبینار با ارائه چهار دوره آموزشی ( مدیریت مزارع پرورش ماهیان گرمابی، بانک ژن ماهی، بیماری های ویروسی ماهیان گرمابی و اصلاح نژاد ماهی توسط آقای دکتر یونس زاده، و خانم ها دکتر ناظم رعایا، دکتر آهنگرزاده و دکتر صدر) برگزار شد. در ادامه آقای دکتر اسدی، مدیر شیلات شهرستان کارون ضمن تشکر از انجام طرح های ترویجی توسط پژوهشکده، مجتمع آزادگان را یکی از بزرگترین قطب های تولید ماهیان گرمابی استان خواند و به منظور افزایش رونق تولید پرورش ماهی در استان بر لزوم ایجاد تنوع گونه ای، تهیه مولدین غیربومی و بهره گیری از روش های نوین ژنتیکی بر جلوگیری از افت ناشی از همخونی که گریبان گیر صنعت آبزی پروری گرمابی است تاکید نمود. آقای دکتر نوری، رئیس هیات مدیره تعاونی آذربرزین ( مجتمع پرورش ماهی آزادگان) نیز از ارتباط همیشگی پژوهشکده با اتحادیه و همکاری آن در رفع چالش های پیش روی پرورش دهندگان قدردانی نمود و خواستار رفع موانع برای ایجاد تنوع گونه ای در کشت با بهره گیری از گونه های تیلاپیا و کپورماهیان هندی شد. وی همچنین، بر لزوم پررنگ تر شدن نقش مراکز فرآوری استان صحه گذاشت و خواستار معرفی گونه هایی در پرورش شد که امکان فرآوری آنها به شکل کنسرو وجود داشته باشد. در ادامه، خانم مهندس سلجوقی، رئیس اداره ترویج جهاد استان ضمن عرض تبریک به آقای مهندس داریوش کریمی، مدیر مزرعه پرورش ماهی شرکت سیکا آبزی جنوب به مناسبت کسب عنوان پرورش دهنده نمونه ی استانی در سال جاری، مزرعه ایشان را الگوی مناسب برای دیگر پرورش دهندگان خواند که با بهره گیری از رهنمودهای پژوهشکده به خوبی توانسته است بر مشکل کاهش بازماندگی و عدم توانایی در رویارویی ماهیان با انواع بیماری در مجتمع آزادگان فائق آید. همچنین ایشان از پژوهشکده بابت ارتباط مستقیم با بهره برداران بخش خصوصی و مدیریت ترویج استان و برگزاری طرح های ترویجی در سال جاری تشکر ویژه کردند. خانم دکتر آهنگرزاده، رابط ترویج پژوهشکده، به انجام موفق طرح های ترویجی توسط پژوهشکده و انتقال دانش فنی از طریق این طرح ها اشاره نمودند و در خصوص همکاری صمیمانه و مستقیم محققان معین پژوهشکده با بخش خصوصی اعلام آمادگی کردند. در پایان، آقای دکتر محمد یونس زاده مجری طرح مذکور به راهکارهای علمی- عملی پیشنهاد شده به بخش خصوصی اشاره نمود که منجر به افزایش بازماندگی، رشد بیشتر، شکل مناسب بدن برای افزایش راندمان فیله و تناژ تولیدی شده است. وی، در پایان مراسم از ماهیان کپور معمولی تاتا پرورش یافته در این مزرعه رونمایی نمود.