به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، در تاریخ 15 دیماه سال جاری، نشست علمی- تخصصی نرسری میگو، راهکاری جهت پیشگیری از بیماری ویروسی لکه سفید میگو، در شهرستان آبادان توسط پژوهشکده همزمان به صورت حضوری و وبیناری برگزار گردید. در این جلسه که مدیران و کارشناسان موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، پژوهشکده، اداره کل شیلات، اداره کل دامپزشکی استان، سرمایه گذاران و پرورش دهندگان بخش خصوصی به صورت حضوری یا وبیناری در آن شرکت داشتند، رئیس پژوهشکده، آقای دکتر حسین هوشمند ضمن استقبال از رویکرد بخش خصوصی در جهت توجه به انجام پژوهش در فعالیت های اجرایی، این گونه نشست ها را برای یافتن راهکارهای علمی و عملی مناسب جهت برون رفت از رکود موجود در مزارع چوئبده آبادان مفید برشمردند. در این نشست، آقای مهندس ابوعلی مدیر کل شیلات استان نیز بر تسهیل صدور مجوز جهت ایجاد نرسری در مزارع میگو تاکید نمودند. در ادامه آقای دکتر مکی نیا از اداره کل دامپزشکی استان، ایجاد نرسری را به عنوان یکی از راه های کنترل بیماری لکه سفید از سوی دامپزشکی اعلام نمودند. همچنین آقای مهندس سوری رئیس اداره میگو اداره کل شیلات، گزارشی از وضعیت تولید در سایت چوئبده در سال جاری ارائه نمود. سپس آقایان احمدزاده و بحرانی به عنوان دو پرورش دهنده ای که در سال جاری عملیات نرسری را در مزارع خود اجرا کردند، گزارشی از روند انجام طرح و هزینه و فایده آن ارائه نمودند. در ادامه محقق بخش بهداشت بیماری های آبزیان پژوهشکده، آقای دکتر مهرداد محمدی دوست به مزایا و روش کار نرسری در مزارع پرداختند. در نهایت در خصوص مزایای استقرار نظام نرسری در پیشگیری از بیماری ویروسی لکه سفید در میگو بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.
گفتنی است، پژوهشکده همواره در جهت کمک به برطرف ساختن موانع تولید و چالش های پیش روی مجتمع پرورش میگوی آبادان، همکاری های لازم را در زمینه های تحقیقاتی و مشاوره ای با بخش خصوصی داشته است.