به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، در روزهای سه شنبه و چهارشنبه به ترتیب دوم و سوم دیماه سال جاری در هفته انتقال یافته های علمی طرح ترویجی « ایجاد مزرعه الگویی پرورش ماهی کپور معمولی نژاد تاتا در خوزستان »، دوره های «مدیریت مزارع پرورش ماهی» توسط آقای دکتر محمد یونس زاده فشالمی، «بانک ژن و اصلاح نژاد آبزیان» توسط خانم دکتر سمیرا ناظم رعایا، «بیماریهای ویروسی ماهیان گرمابی» توسط خانم دکتر مینا آهنگرزاده و در نهایت «اصلاح نژاد ماهی- بهگزینی» توسط خانم دکتر آیه سادات صدر، به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی از طریق وبینار در پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور برگزار گردید.
گفتنی است، در این دوره های آموزشی کارشناسان پژوهشکده، اداره کل شیلات، دامپزشکی خوزستان، مدیریت هماهنگی ترویج جهاد استان، مروجان پهنه، بهره برداران بخش خصوصی و علاقمندان در حوزه پرورش ماهیان گرمابی حضور داشتند. هدف از برگزاری این دوره ها، آموزش و آشنایی افراد با تنوع گونه ای در کشت، اصلاح و آماده سازی استخرها، نقش نژاد در بهره وری اقتصادی، کنترل ماهیان هرز با استفاده از راهکارهای عملی، اهمیت حفظ ذخایر ژنتیکی، تنوع ژنتیکی و جلوگیری از رانش ژنتیکی در مزارع تکثیر ماهیان گرمابی، آشنایی با بیماری های مهم ویروسی ماهیان گرمابی رایج در خوزستان و راههای پیشگیری از آنها، اهمیت و کاربرد اصلاح نژاد در پرورش آبزیان، دستاوردهای حاصل از برنامه اصلاح نژاد و نمونه های موفق آن در دنیا بود. در پایان، به پرسش های مطرح شده از سوی حاضران در دوره ها توسط مدرسان پاسخ داده شد.