به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، در تاریخ 30 آذر ماه سال جاری، کمیته علمی- فنی میگو در محل سالن جلسات اداره کل شیلات خوزستان با حضور دکتر حسین هوشمند رئیس، مهندس سیدعبدالصاحب مرتضوی زاده معاون پژوهش و فناوری و دکتر مینا آهنگرزاده رئیس بخش بهداشت بیماری های آبزیان پژوهشکده، رئیس و کارشناسان پژوهشکده میگوی کشور، مدیرکل و کارشناسان اداره کل شیلات استان، مدیرکل و کارشناس اداره کل دامپزشکی استان و رئیس اتحادیه پرورش دهندگان میگوی استان در خصوص بررسی چالش های پیش روی مجتمع پرورش میگوی آبادان و تعیین راهکارهای برون رفت از وضعیت رکود این مجتمع تشکیل و موضوعات مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.