به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، حجت الاسلام والمسلمین سعیدیان نماینده محترم ولی فقیه در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به همراه حجت الاسلام زرشناس نماینده محترم ولی فقیه در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در تاریخ 30 آذر ماه سال جاری از پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور بازدید نمودند.
در ابتدای این بازدید طی یک جلسه، دکتر حسین هوشمند رئیس پژوهشکده، در خصوص تاریخچه تأسیس پژوهشکده، وضعیت نیروی انسانی، نقش پژوهشکده در پیشبرد اهداف سازمان و وضعیت پروژه های شاخص و تحول آفرین که به سرانجام رسیده یا در حال انجام است توضیحات جامعی ارائه دادند. سپس حجت الاسلام سعیدیان با اشاره به نقش پژوهش و تحقیقات در پیشبرد امور اجرایی، ارتباط بخش های پژوهشی و اجرایی را از جمله ضروریات حال حاضر کشور برشمردند. در ادامه ایشان ضمن بازدید از بخش های مختلف تحقیقاتی و عملیاتی پژوهشکده شامل آزمایشگاه های تحقیقاتی، سالن تکثیر ماهیان گرمابی و استخرها از نزدیک با فعالیت های علمی محققان پژوهشکده آشنا شدند.