به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور، به مناسبت هفته پژوهش سال 99 در تاریخ های 25 و 26
آذرماه سال جاری، به ترتیب دو وبینار با عنوان های «استفاده از فناوری نانو برای پرورش آبزیان» و «معرفی و راههای کنترل بیماری در ماهی باس دریایی» توسط خانم دکتر فرحناز کیان ارثی و خانم دکتر مینا آهنگرزاده برگزار گردید.
دروبینار اول به لزوم استفاده از فناوری نانو برای پرورش آبزیان به عنوان رهیافتی نوینبرای مقابله با چالش های شیوع بیماری، آلودگی شیمیایی و تخریب محیط زیست و در نهایت تولید محصولاتی با کیفیت بهتر پرداخته شد.
دروبینار دوم به چالش بزرگ انواع بیماریهای باکتریایی، ویروسی و انگلی که پیش‌ِروی توسعه آبزی‌پروری ماهی باس دریایی آسیایی برخلاف رشد بسیار مناسب آن در کشور می باشد پرداخته و و روشهای تشخیص، درمان و پیشگیری از بروز این بیماری ها با تاکید بر استقرار ایمنی زیستی و واکسیناسیون به صورت کاربردی ارائه گردید.
در این وبینار اعضا هیات علمی دانشگاه، کارشناسان و پژوهشگران این پژوهشکده، سایر پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی و بهره برداران بخش خصوصی به صورت مجازی شرکت داشتند و در پایان به پرسش های شرکت کنندگان پاسخ داده شد.