به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، با توجه به برآوردهای حاصل از نتایج گشت های تحقیقاتی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور و مصوبه کمیته مدیریت صید شیلات خوزستان از تاریخ 1399/9/30، صید میگو در صیدگاه های غربی لیفه و بوسیف و خورهای واسطه و درویش واقع در آب های خوزستان از تاریخ سی ام آذر ماه سال جاری تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام می گردد.
شایان ذکر است، تعیین زمان ممنوعیت و آزادسازی صید میگو یکی از پروژه های حاکمیتی است که هر ساله توسط پژوهشکده به منظور حفاظت از آبزیان با ارزش اقتصادی در صیدگاه های استان از طریق گشت های تحقیقاتی انجام می شود.