به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، به دنبال برگزاری موفق طرح های ترویجی «جلب مشارکت های مردمی در بازسازی ذخایر آبزیان تالاب های استان»، پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور در قالب یک تفاهم چهارجانبه با سازمان حفاظت محیط زیست، اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان و اداره کل شیلات استان پیگیر تداوم این موضوع بوده است. بدین منظور در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۹ مراسم رهاسازی بچه ماهی بنی در تالاب شادگان با حضور رئیس، معاونان و مسئول ترویج پژوهشکده، مدیر کل شیلات، مدیرکل حفاظت محیط زیست، فرماندار شهرستان شادگان و دیگر مدیران شهرستان برگزار شد. گفتنی است، با همت و تلاش کارشناسان اداره کل شیلات استان تعداد ۸۰ هزار قطعه بچه ماهی بنی با وزن متوسط شش گرم که در مرکز تکثیر ماهیان بومی اداره کل شیلات استان تکثیر شده بود به منظور بازسازی ذخایر آبزیان تالاب شادگان و در جهت کمک به معیشت صیادان محلی رهاسازی شد.
در این مراسم، دکتر هوشمند رئیس پژوهشکده ضمن خاطر نشان کردن فعالیت های ترویجی انجام شده توسط پژوهشکده در سال های اخیر، اقدامات صورت گرفته در زمینه بازسازی ذخایر تالاب‌های استان را ارزنده و مفید خواند و شرط موفقیت این گونه طرح ها را در استمرار آنها و جلب مشارکت های مردمی دانست. وی همچنین، به لزوم حفظ شرایط طبیعی تالاب ها به منظور حفاظت از ذخایر ژنتیکی آنها، مقابله با گونه های مهاجم و تأمین امنیت غذایی حاشیه نشینان تالاب اشاره نمود.