به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور، در تاریخ 21 ام آبانماه سال جاری آقای مهندس بصیر زاده، رئیس گروه ارتقا بهره وری و مصرف بهینه آب، معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی بهره برداری سازمان آب و برق خوزستان به همراه دیگر کارشناسان این سازمان در معیت آقای مهندس مرتضوی زاده، معاون پژوهش و فناوری پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور و آقای دکتر یونس زاده فشالمی محقق هیات علمی این پژوهشکده از روند اجرایی پروژه استفاده از آبهای نامتعارف در پرورش آبزیان در محل موسسه معین بنیاد خرمشهر بازدید کردند.
وجود میزان بالای آبهای نامتعارف در خوزستان سبب شده است که پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور با همراهی موسسه معین بنیاد و حمایت اداره کل شیلات خوزستان در مطالعه ای امکان پرورش ماهی باس دریایی در این منبع آبی را بررسی نمایند.
گفتنی است، هدایت الکتریکی پساب مزارع نیشکر که برای پرورش این ماهی به کار برده شده است 6450 میکروزیمنس بر سانتی متر و شوری آن ۳/۷ قسمت در هزار بوده و پس از گذشت پنج ماه از آغاز این پروژه وزن ماهیان از ۴۰ گرم به بیش از ۶۰۰ گرم رسیده است.