به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، با توجه به برآوردهای حاصل از نتایج گشت های تحقیقاتی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور و مصوبه کمیته مدیریت صید شیلات خوزستان مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۸، صید میگوی سفید در صیدگاه های غربی لیفه و بوسیف و خورهای واسطه و درویش واقع در آب های خوزستان از تاریخ نهم آبان ماه سال جاری تا اطلاع ثانوی آزاد اعلام می گردد.
شایان ذکر است به استناد مصوبات این کمیته، صید میگو می بایست بر اساس دستورالعمل معاونت صید اداره کل شیلات خوزستان صورت گیرد، همچنین صید هر گونه ماهی در این زمان ممنوع می باشد.
گفتنی است، انجام گشت های تحقیقاتی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور به منظور تعیین زمان ممنوعیت و آزادسازی صید آبزیان از جمله پروژه های حاکمیتی است که هر ساله توسط پژوهشکده در صیدگاه های استان انجام می شود.