به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، در تاریخ نهم مهرماه سال جاری، جلسه مشترک پژوهشکده و اداره کل شیلات استان با حضور رئیس، معاونان و روسای بخش های تخصصی پژوهشکده و مدیر کل، معاون آبزی پروری و روسای ادارات تخصصی اداره کل شیلات در محل سالن جلسات اداره کل شیلات استان خوزستان برگزار گردید.
در این جلسه که با موضوعات تشکیل کارگروه های مشترک علمی و فنی، بررسی پروژه های پژوهشی مشترک با اداره کل شیلات و بررسی چالش‌های پیش روی صنعت آبزی پروری در استان تشکیل شده بود، در نهایت منتج به آن شد که کارگروه های تخصصی پژوهشی با حضور اعضا پژوهشکده و اداره کل به منظور بررسی راهکارهایی برای برون رفت از چالش های موجود و بررسی نیازهای پژوهشی آبزی پروری در استان تشکیل شود.
در ادامه، دو طرح پژوهشی «آبزی پروری در آبهای نامتعارف» و «آبزی‌پروری در رودخانه آب شور لالی» مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید گزارش طرح آبزی‌پروری در رودخانه آب شور لالی توسط پژوهشکده تهیه و به منظور بررسی وضعیت طرح آبزی پروری در آبهای نامتعارف بازدید مشترکی با حضور رئیس و معاون پژوهشی پژوهشکده، مدیر کل و کارشناسان شیلات و مدیریت موسسه معین بنیاد از محل طرح صورت پذیرد. شایان ذکر است، در راستای به کارگیری بهینه از منابع آبی استان، پژوهشکده، طرح پیشنهادی استفاده از پساب های کشاورزی در پرورش ماهی را ارائه نموده و در دست اجرا دارد.