به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، گشت های تحقیقاتی به منظور بررسی ذخیره میگو در آبهای خوزستان در صیدگاه غربی استان (لیفه-بوسیف) از تاریخ ۲۳ شهریور سال جاری آغاز گردید. گفتنی است، این گشت های تحقیقاتی در شهریور ماه هرسال در آبهای خوزستان به منظور دستیابی به صیدی پایدار و برداشت میگو در اندازه تجاری مناسب توسط پژوهشکده به عنوان متولی ارزیابی ذخایر میگو صورت می گیرد، و پارامترهای مهم زیستی میگو بررسی و بر اساس آن زمان آزادسازی اعلام می گردد. فصل صید میگو معمولا از ابتدای آبان‌ماه هرسال آغاز و حدود ۴۵ روز به طول می انجامد. شایان ذکر است که در سال گذشته، در مجموع ۴۶۷۱ تن انواع میگو در آبهای نوار ساحلی خوزستان صید شد که در بین استان‌های جنوبی کشور بیشترین میزان استحصال از دریا را شامل شده است.