به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور، در تاریخ 17 شهریور سال جاری، جلسه¬ ستاد توسعه شیلات خوزستان با حضور استاندار، معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران، رئیس سازمان برنامه و بودجه خوزستان، مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، مدیرکل منابع طبیعی خوزستان، مدیران کل شیلات، دامپزشکی و محیط زیست خوزستان و رئیس پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور در محل سالن جلسات حوزه استاندار برگزار شد.
در این نشست که به منظور رفع مشکلات بخش شیلات و آبزی پروری استان برگزار گردید آقای دکتر شریعتی، استاندار خوزستان، به جایگاه نخست استان در آبزی پروری ماهیان گرمابی اشاره و ظرفیت های استان برای اشتغال زایی، ایجاد امنیت غذایی، صادرات و ارزآوری را حائز اهمیت برشمردند. وی همچنین اهمیت طرح های متراکم پرورش ماهی، تخصیص حقابه برای پرورش دهندگان، برخورد با تخلفات صیادی، آبزی پروری در قفس در دریاچه های پشت سد و همچنین قفس های دریایی را متذکر شدند. در این جلسه مقرر گردید طرح پایلوت پرورش ماهی در قفس در دریاچه های دو سد مارون و جره با گزارش اولیه پژوهشکده مبنی بر توان تولید و ظرفیت این دو سد اجرایی و در ادامه پژوهشکده نسبت به پایش و ارائه برنامه مدون کیفیت آب این دو سد اقدام نماید.