به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، طی حکمی از سوی دکتر حسین هوشمند رئیس پژوهشکده، مهندس سید عبدالصاحب مرتضوی زاده به سمت سرپرست معاونت پژوهش، فناوری و انتقال یافته های پژوهشکده مزبور منصوب شد.
شایان ذکر است که تا پیش از این، مدیریت بخش آبزی پروری پژوهشکده بر عهده ایشان بوده است.