به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور در تاریخ 21 مردادماه سال جاری، سمینار علمی باعنوان «استفاده از کنجاله دانه های روغنی جهت جایگزینی پودر ماهی در تغذیه آبزیان» توسط خانم دکتر فاطمه حکمت پور با حضور رئیس، معاونین، رؤسای بخش های تخصصی و کارشناسان پژوهشکده در سالن جلسات برگزار گردید.
در این سمینار، خانم دکتر حکمت پور به چالش کاهش منابع پودر ماهی در مقابل پایداری و رشد سریع صنعت آبزی پروری از یک سو و از سوی دیگر یافتن منابع پروتئینی دیگر جهت جایگزینی کامل یا جزئی با آن اشاره نمودند. وی افزود، از جمله منابع جایگزین پودر ماهی، کنجاله انواع دانه های روغنی است. این کنجاله ها محصول جانبی دانه روغن کشی شده از جمله سویا، کلزا (کانولا)، کتان، بادام زمینی، کنجد و آفتابگردان می باشند. کنجاله های این منابع گیاهی، با میزان متوسط پروتئین به عنوان منبع مناسب پپتیدی برای جیره غذایی آبزیان شناخته شده اند.
در پایان به پرسش های مطرح شده در ارتباط با موضوع سمینار، توسط دکتر حکمت پور پاسخ داده شد.