به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور، در راستای اجرای طرح یاوران تولید که گام دوم نظام ترویج است، آقای مهندس نجف آبادی رئیس ایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی بندر امام خمینی در تاریخ 14 مردادماه سال جاری از مزرعه «پرورش ماهی فدک» با مدیریت «آقای مهندس انصاری» که در محور آبادان- خرمشهر واقع شده است، بازدید انجام دادند. شایان ذکر است بچه ماهیان صبیتی پرورشی این مزرعه حاصل تکثیر مولدین ایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی در زمستان 1398می باشد. در این بازدید که به صورت میدانی صورت پذیرفت، پس از مشاهده میزان رشد تقریبی بچه ماهیان صبیتی، به منظور بهبود رشد و بازماندگی آن ها از طریق نحوه مدیریت پرورش، غذادهی و نوع غذای مصرفی پیشنهادهای عملی از سوی ایشان ارائه گردید. گفتنی است، اولین بار تکثیر و پرورش ماهیان دریایی به ویژه ماهی صبیتی به عنوان یک گونه بومی با ارزش در ایران در ایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی بندر امام خمینی صورت گرفته است. تاکنون مزرعه اتحاد آبادان در منطقه چوئبده آبادان طی سال های گذشته و مزرعه فدک در سال جاری از حمایت های علمی، ترویجی و مشاوره کارشناسان با تجربه این ایستگاه بهره مند شده اند. لازم به ذکر است، به منظور رفع مشکلات پیش روی پرورش دهندگان و افزایش جهش تولید، همکاری، ارائه خدمات و پشتیبانی علمی همواره مدنظر پژوهشکده آبزی پروری و ایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی بوده است.