به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور، در تاریخ 15 مردادماه سال جاری، جلسه ای در محل دفتر مدیر کل اداره کل شیلات استان با حضور رئیس؛ آقای دکتر هوشمند، رئیس بخش آبزی پروری؛ آقای مهندس مرتضوی زاده و کارشناسان بخش آبزی پروری؛ آقای دکتر یونس زاده و خانم دکتر صدر از پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، و همچنین مدیر کل، معاون آبزی پروری و کارشناسان اداره کل شیلات استان به منظور بررسی روند پیشرفت طرح های پیشین و اجرای طرح های جدید پژوهشی مشترک برگزار شد. گفتنی است در این جلسه درباره پیشرفت فیزیکی و دستاوردهای پروژه های مشترک «امکان سنجی پرورش آبزیان در آب شور لالی» و «پرورش در آبهای نامتعارف» که از سال گذشته آغاز شده اند، گزارش هایی توسط رئیس پژوهشکده و مجریان طرح ها ارائه گردید. همچنین، در راستای اجرای مشترک پروژه «بانک ژن زنده ماهی گطان»، پیشنهادهای پژوهشکده مربوط به ارزیابی ژنتیکی و شناسنامه دار کردن مولدین گطان مطرح گردید. در پایان ضمن قبول اصول اولیه اجرای طرح بانک ژن زنده ماهی گطان از سوی اداره کل شیلات استان، مقرر گردید جلسه ای در محل مرکز تکثیر ماهیان بومی دشت آزادگان با حضور کارشناسان پژوهشکده و اداره کل شیلات برگزار و ملزومات این پروژه به طور عملی بررسی گردد.