به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، در راستای تحقق فرمایش های مقام معظم رهبری مبنی بر جهش تولید، آقای دکتر هوشمند رییس پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور به همراه آقای دکتر محمدی دوست، کارشناس بخش بهداشت و بیماریهای آبزیان در تاریخ هشتم مرداد ماه سال جاری از پیشرفت فیزیکی اجرای طرح پایلوت گلخانه ای در چوئبده آبادان بازدید به عمل آوردند. گفتنی است این طرح با حمایت علمی و مشاوره کارشناسان با تجربه این پژوهشکده برای نرسری میگو جهت پیشگیری از بیماری لکه سفید ویروسی در حال انجام است. از آنجا که این طرح دارای پیشرفت فیزیکی خوبی می باشد، در این بازدید با مجریان بخش خصوصی آقایان احمد زاده و بحرانی از نزدیک دیدار و به رفع موانع پیش روی این طرح، همکاری و ارائه خدمات و پشتیبانی بیشتر پژوهشکده تأکید گردید. آقای دکتر هوشمند بیان کردند با توجه به پیشرفت این طرح امیدواریم که نتایج مثبت آن منجر به رونق مجدد و جهش تولید میگو در این مجتمع شود. یاد آوری می گردد که این مجتمع با 5 هزار هکتار وسعت، به دلیل چندین بار بروز بیماری ویروسی لکه سفید هم اکنون تنها با 15 درصد ظرفیت فعال می باشد.