به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور، در راستای پیشبرد پروژه مشترک با اداره کل شیلات خوزستان با عنوان «استفاده از آب های نامتعارف در پرورش آبزیان» و پیرو انعقاد تفاهم نامه مابین پژوهشکده و مؤسسه معین بنیاد در تاریخ 31 خرداد ماه سال جاری تعداد 5000 قطعه بچه ماهی سی باس آسیایی پس از اخذ مجوزهای لازم بهداشتی از دامپزشکی با میانگین وزن 60 گرم، از شرکت پرورش ماهی راموز- واقع در استان بوشهر به استخرهای معین بنیاد خرمشهر انتقال یافت. پس از انتقال ماهیان، با نظارت کارشناس بخش آبزی پروری؛ آقای دکتر یونس زاده، عملیات هم¬دمایی و زیست سنجی صورت گرفت و سپس بچه ماهیان در استخر برای پرورش به مدت پنج ماه ذخیره سازی شدند.
شایان ذکر است آب استخرهای مذکور حاصل پساب کشت و صنعت نیشکر مجتمع امیرکبیر می باشد.