به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور، در تاریخ 31 خردادماه سال جاری، پس از برگزاری برنامه هفته انتقال یافته های علمی جلسه ای در محل پژوهشکده، با حضور رئیس و رابط آموزش و ترویج و دیگر کارشناسان پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور، معاون آبزی پروری، رئیس گروه بازسازی ذخایر آبزیان، مسؤول آموزش و ترویج و کارشناس اداره کل شیلات خوزستان، مدیر شیلات شهرستان هویزه، کارشناس مدیریت هماهنگی ترویج جهاد استان، کارشناس ترویج شهرستان هویزه، به همراه مروجان پهنه شهرستان هویزه، کارشناس اداره کل دامپزشکی خوزستان و کارشناس دامپزشکی شهرستان هویزه به منظور هماهنگی در راستای اجرای طرح ترویجی جلب مشارکت های مردمی در بازسازی ذخایر تالاب هورالعظیم برگزار گردید. در این جلسه مدیر شیلات شهرستان هویزه؛ آقای مهندس پناهی اشاره کردند که برای اجرای طرح در فضای باز به منظور رعایت حداکثری فاصله گذاری اجتماعی هماهنگی های لازم صورت گرفته است. کارشناس ترویج شهرستان هویزه؛ آقای مهندس طرفی ضمن اشاره به اهمیت برگزاری هفته انتقال یافته های علمی و ابراز خرسندی برای شرکت در این برنامه به لزوم ارتباط بیشتر ترویج با صیادان چه حرفه ای و چه غیرحرفه ای، که به شکل تفننی اقدام به صید می نمایند، اشاره کردند و هماهنگی با شیلات را در کلیه برنامه های رهاسازی لازم دانستند. در این راستا، رابط آموزش و ترویج پژوهشکده؛ خانم دکتر آهنگرزاده به طرح یاوران تولید و حضور 11 محقق معین در پژوهشکده پرداختند و آمادگی پژوهشکده را در برگزاری دوره های آموزشی به مروجان پهنه اعلام کردند. در ادامه، رئیس گروه بازسازی ذخایر آبزیان؛ اقای مهندس مکوندی به اقدامات صورت گرفته توسط اداره کل شیلات شامل بازدید، تعیین محل سخنرانی و مکاتبات به منظور دعوت از استانداری، محیط زیست، فرمانداری، امامت جماعت هویزه، نماینده مجلس اشاره نمودند. همچنین خاطر نشان کردند که در فرمانداری و شورای تأمین استان از این رویداد مطلع می باشند. مسؤول آموزش و ترویج اداره کل شیلات خوزستان؛ آقای دکتر گندمی به اهمیت آموزش در کنار ترویج پرداختند و اجرای مدل بومی سازی شده در راستای حفاظت از تالاب هورالعظیم به عنوان راه علاج بخش لازم دانستند. در این رابطه، رئیس پژوهشکده و مجری طرح مذکور؛ آقای دکتر هوشمند تهیه یک دستورالعمل فنی لازم الاجرا در زمینه حفاظت از تالاب که با هماهنگی بخش های مختلف تدوین شده باشد را پیشنهاد دادند.