به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور، در تاریخ ۳۱ خرداد ماه سال جاری در هفته انتقال یافته های علمی طرح ترویجی جلب مشارکت های مردمی در بازسازی ذخایر آبزیان تالاب هورالعظیم، با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و رعایت پروتکل های بهداشتی مقابله با بیماری کووید-۱۹ دوره حفاظت و ارزیابی ذخایر آبزیان توسط آقای مهندس هوشنگ انصاری برگزار شد. در آغاز رئیس پژوهشکده، آقای دکتر هوشمند که مجری طرح مذکور نیز می باشند، سخنانی درباره سابقه، اهمیت و بازخورد اجرای طرح های ترویجی توسط پژوهشکده ایراد کردند و از همه نهادهای اجرایی که در اجرای طرح های گذشته و پیش رو با پژوهشکده همکاری داشته و خواهند داشت، تشکر کردند. گفتنی است در این دوره آموزشی، معاون آبزی پروری و کارشناسان اداره کل شیلات خوزستان، مدیر شیلات شهرستان هویزه، کارشناس مدیریت هماهنگی ترویج جهاد استان، کارشناس ترویج شهرستان هویزه، به همراه مروجان پهنه شهرستان هویزه، کارشناس اداره کل دامپزشکی خوزستان، کارشناس دامپزشکی شهرستان هویزه و همچنین کارشناسان پژوهشکده حضور داشتند. هدف از برگزاری این دوره، آموزش و آشنایی افراد با اهمیت ارزیابی ذخایر، سابقه مطالعه در تالاب هورالعظیم، انواع روش صید، صید مخرب و راه حل های مقابله با آن در جهت حفظ ذخایر ژنتیکی ارزشمند تالاب بود. در پایان، رئیس پژوهشکده اهمیت مدیریت بازسازی پس از رهاسازی و جلوگیری از افزایش صید به دلیل رهاسازی را خاطر نشان کردند. همچنین ایشان به حفظ شرایط زیست ماهیان بومی و جلوگیری از دستکاری زیست بوم آنها به منظور مقابله با ایجاد شرایط نامناسب برای غلبه ماهیان فرصت طلب غیر بومی مانند تیلاپیا اشاره کردند و همه این موارد را بدون فعالیت ترویجی و مشارکت مردم به ویژه کودکان به عنوان آینده سازان این مرز و بوم بی فایده خواندند.