به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور، در تاریخ 24 خردادماه سال جاری رئیس بخش ارزیابی ذخایر پژوهشکده؛ آقای مهندس انصاری، رابط آموزش و ترویج؛خانم دکتر آهنگرزاده و رئیس گروه بازسازی ذخایر آبزیان اداره کل شیلات استان؛ آقای مهندس مکوندی و آقای مهندس پناهی رئیس اداره شیلات هویزه، از شهر رفیع در شهرستان هویزه به عنوان محل مورد نظر برای اجرای طرح ترویجی جلب مشارکتهای مردمی در بازسازی ذخایر آبزیان تالاب هورالعظیم بازدید به عمل آورند. در این بازدید، درباره هماهنگی با فرمانداری، آموزش و پرورش و دیگر نهادها به منظور اجرای طرح در اواخر خردادماه سال جاری صحبت به عمل آمد.