به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور، در تاریخ 21خردادماه سال جاری، جلسه ای در محل اداره کل شیلات استان با حضور رئیس، رابط آموزش و ترویج پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور، مدیر کل شیلات، معاون آبزی پروری و رئیس گروه بازسازی ذخایر ابزیان اداره کل شیلات استان به منظور هماهنگی درباره اجرای طرح ترویجی جلب مشارکت های مردمی در بازسازی ذخایر آبزیان تالاب هورالعظیم برگزار شد. در این جلسه درباره زمان و مکان اجرای طرح، چگونگی اجرای آن در شرایط اپیدمی بیماری کووید 19 با رعایت حداکثری فاصله گذاری اجتماعی تصمیم گیری شد. مقرر گردید گروه مشترکی از پژوهشکده و اداره کل شیلات از محل بازدید به عمل آورند.