به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور، در تاریخ 13 خردادماه سال جاری، در جلسه ای که توسط مدیریت هماهنگی ترویج استان در محل سازمان جهاد کشاورزی برگزار شد، مروجان ارشد مراکز تحقیقاتی استان و تعدادی از محققان معین پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور حضور یافتنند. هدف از تشکیل این جلسه تبیین راهکارهای بهره برداری از توان علمی پژوهشگران و افزایش ضریب نفوذ تحقیقات در کشاورزی، برقراری ارتباط بین مراکز تحقیقاتی و بهره برداران از طریق ترویج و طرح یاوران تولید بود. در این جلسه رابط ترویج پژوهشکده، سرکار خانم دکتر آهنگرزاده، خواستار ایجاد ارتباط بیشتر بین مروجان پهنه و محققان معین از طریق مدیریت ترویج، حمایت ترویج در خصوص تخصیص امکانات جهت حضور محققان معین در عرصه، عنوان نمودن مشکلات بهره برداران توسط مروجان پهنه و ارائه راهکار از طریق محققان معین در قالب طرح یاوران تولید بودند. در نهایت در خصوص آموزش مروجان پهنه توسط محققان معین پژوهشکده در تمام زمینه های شیلاتی اعلام آمادگی شد.