به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور، بر اساس بررسی به عمل آمده توسط کارشناسان بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر پژوهشکده از تاریخ  1399/03/20 تا 1399/04/31  صید ماهی حلوا سفید (Pampus argentus) در آب های استان های خوزستان و بوشهر ممنوع اعلام گردید.
گفتنی است، هرساله به منظور تعیین محدوده زمان ممنوعیت و آزادسازی صید گونه های تجاری و در معرض خطر پایش های مستمر توسط پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور صورت می گیرد.