به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور، در تاریخ 11 خردادماه سال جاری طی بازدید رئیس پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور، دکتر حسین هوشمند به همراه رئیس بخش بهداشت بیماری های آبزیان، سرکار خانم دکتر مینا آهنگرزاده از اداره کل دامپزشکی استان خوزستان، جلسه ای مشترک با موضوع همکاری های دوجانبه در حضور مدیرکل دامپزشکی استان، جناب آقای دکتر کنارکوهی برگزار گردید.
در این جلسه آقای دکتر کنارکوهی، اعلام آمادگی کامل دامپزشکی برای ارتباط بیشتر با پژوهشکده و همکاری در طرح های مشترک را ابراز کردند. همچنین پیشنهاد تبادل اطلاعات دوطرفه در زمینه مشکلات حادث از بیماری های آبزیان در استان را مطرح نمودند. شایان ذکر است به دعوت مدیریت پژوهشکده در آینده ای نزدیک، آقای دکتر کنار کوهی به اتفاق همکارانشان از پژوهشکده و فعالیت های در حال اجرای آن بازدید به عمل خواهند آورد.