به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور، در تاریخ 31 اردیبهشت ماه سال جاری تعداد 35 جفت ماهی کپور بومی استان از شرکت پرورش ماهی آبزیان شوش- واقع در شهرستان شوش به پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور- اهواز انتقال یافت. پس از انتقال ماهیان، با نظارت رؤسای بخش های آبزی پروری؛ آقای مهندس مرتضوی زاده، بهداشت و بیماری های آبزیان؛ خانم دکتر آهنگرزاده و کارشناسان بخش آبزی پروری، قرنطینه ماهیان مذکور در محل یک استخر جداگانه صورت پذیرفت.
شایان ذکر است در راستای انجام طرح ملی اصلاح نژاد، جمع آوری جمعیت های مختلف کپور زنده به منظور ایجاد بانک ژن زنده کپور معمولی از جمله اقدام های مدنظر می باشد. تاکنون چهار جمعیت تاتا، شمال ایران، چینی و بومی استان جمع آوری شده اند.