به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور طی حکمی از سوی دکتر حسین هوشمند رئیس پژوهشکده، دکتر سمیرا ناظم رعایا به سمت مسئول روابط عمومی پژوهشکده مزبور منصوب شد.

شایان ذکر است که ایشان استادیار پژوهشی و دارای مدرک تحصیلی دکترای تخصصی مهندسی منابع طبیعی- شیلات می باشند.