به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور در تاریخ  24 فروردین ماه 1399 دکتر هوشمند سرپرست پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور از مراحل اجرایی تکمیل و راه اندازی مزرعه پرورش ماهی پژوهشکده واقع در مجتمع پرورش ماهی آزادگان واقع در جنوب شهر اهواز بازدید و شرایط انجام عملیات عمرانی را بر اساس پیوست ها و نقشه های موجود با حضور مسئول دفتر طرح های عمرانی پژوهشکده بررسی نمودند. لازم به ذکر است که این مزرعه به منظور تکمیل و بهره برداری در قالب طرح مشارکتی به بهره بردار خصوصی واگذار گردیده و مراحل ساخت آن زیر نظر دفتر فنی و مهندسی پژوهشکده در حال انجام است.