به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور طی حکمی از سوی دکتر محمود بهمنی رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور دکتر حسین هوشمند به سمت سرپرست پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور منصوب شد

شایان ذکر است که دکتر حسین هوشمند تا قبل از این معاونت پژوهش، فناوری و انتقال یافته های پژوهشکده را عهده دار بودند. ایشان استادیار پژوهشی و دارای مدرک تحصیلی دکترای تخصصی بهداشت و بیماری­های آبزیان می باشند