به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب¬های جنوب کشور به دنبال شیوع ویروس کرونا در کشور به منظور ارتقا سطح سلامت همکاران فضای اداری، پارکینگ و ورودی و خروجی به ساختمان با محلول های توصیه شده ضد عفونی و گندزدایی شد. همچنین ضدعفونی نمودن دست ها در ورودی پژوهشکده، در اختیار قراردادن دستکش یکبار مصرف به همکاران و بررسی دمای بدن پرسنل از دیگر اقدامات پیشگیرانه در مقابل ویروس کرونا است که به صورت مداوم و روزانه چندین بار صورت می گیرد. تهيه و توزيع دستکش های یکبار مصرف، محلول ضدعفونی کننده دست ها، ارائه پیام های بهداشتی نیز از دیگر اقدامات پیشگیرانه مقابله با کرونا ویروس می باشد که توسط پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور صورت می پذیرد.