به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور طی حکمی از سوی دکتر سیمین دهقان مدیسه رئیس پژوهشکده، دکتر مینا آهنگرزاده به سمت رئیس بخش بهداشت و بیماری های آبزیان پژوهشکده مزبور منصوب شد
شایان ذکر است که ایشان استادیار پژوهشی و دارای مدرک تحصیلی دکترای تخصصی بهداشت آبزیان می باشند.