به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش در سال 1398 سرکارخانم دکتر دهقان مدیسه، رئیس پژوهشکده، خانم دکتر آهنگرزاده رابط ترویج پژوهشکده و آقای بچای زاده مسئول اداره برنامه ریزی و بودجه پژوهشکده به ترتیب به عنوان مدیر برتر، رابط ترویج برتر و همکار نمونه در هفته پژوهش انتخاب و توسط آقای دکتر بهمنی رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور مورد تقدیر قرار گرفتند.