به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور مراسم هفته انتقال یافته های علمی مربوط به طرح ملی ترویجی« مدیریت پیشگیری از عارضه سرقرمزی میگو » در محل سالن جلسات پژوهشکده برگزار گردید.
این طرح با محوریت معاونت ترویج و انتقال یافته¬های مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور، پژوهشکده میگوی کشور و پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان در سه استان میگو پرور جنوبی در حال اجرا می باشد. در استان خوزستان نیز با همکاری اداره کل شیلات خوزستان، مدیریت ترویج جهاد کشاورزی خوزستان و مشارکت بخش خصوصی در مزارع پرورش میگوی چوئبده آبادان اجرایی شده است. در همین راستا و به منظور انتقال یافته های علمی با حضور کارشناسان پژوهشکده،مدیریت ترویج جهاد کشاورزی استان، اداره کل شیلات، اداره کل دامپزشکی، اداره دامپزشکی شهرستان های آبادان و خرمشهر، مسئولین فنی بهداشتی کارخانه های عمل آوری، پرورش دهندگان میگو و مروجان جهاد کشاورزی مراسم انتقال یافته های علمی طرح پیشگیری از عارضه سرقرمزی در میگو برگزار شد. در این مراسم دوره¬های تئوری با عناوین «مدیریت عوامل استرس زا در استخرهای پرورش میگو» و «نقش زنجیره سرد در میزان سرقرمزی میگو» توسط دکتر قوام پور و دکتر محمدی دوست ارائه گردید. در پایان، مدرسین دوره ها به پرسش های حاضرین پاسخ گفتند.