به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور بدنبال پیگیری های صورت گرفته از طریق معاونت صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شیلات خوزستان در مورد راه های ارتباط با سازمان منطقه آزاد اروند در تاریخ 20 خردادماه سالجاری دکتر الیاسی مدیر آموزش، تعالی و توسعه کسب و کارها و پژوهش سازمان منطقه آزاد اروند به همراهی کارشناس آموزش عالی و کارشناس پژوهشی سازمان مربوطه و مهندس دانش مهر معاون صید و بنادر ماهیگیری و کارشناسان اداره کل شیلات خوزستان طی دیداری از پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور از نزدیک در جریان فعالیتهای پژوهشی این پژوهشکده قرار گرفتند در ابتدای این دیدار که حدود سه ساعت طول کشید ، دکتر الیاسی و هیات همراه از سالن تکثیر و بخش های آزمایشگاهی بازدید نمودند. ضمن بازدید کارشناسان مربوطه نسبت به ارائه توضیحاتی در خصوص توانمندی ها و امکانات گروه های پژوهشی اقدام نمودند.

در پایان این بازدید، جلسه ای با حضور مدعوین، رئیس، معاونین، رؤسای گروه های پژوهشی و کارشناسان تحقیقاتی در محل سالن جلسات برگزار گردید.  سرکار خانم دکتر دهقان رئیس پژوهشکده، در ابتدای جلسه ضمن خوشامدگویی به طور مختصر در خصوص روند پیگیری های صورت گرفته با سازمان منطقه آزاد اروند و اداره کل شیلات استان سخنانی را ایراد نمودند سپس دکتر هوشمند معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته های پژوهشکده گزارشی از فعالیت ها، دستاوردها، توانمندی ها، امکانات، وضعیت نیروها و تجهیزات را ارائه نمودند. در پایان دکتر الیاسی ضمن قدردانی از مدیریت پژوهشکده برای تدارک این دیدار اعلام نمودند با توجه به تعداد بالای افراد در جامعه هدف شیلاتی و صیادی در محدوده منطقه آزاد از سال گذشته رویکرد مدیریت مربوطه حمایت از آموزش های کاربردی و کلاسیک، پژوهش های کاربردی در زمینه شیلات و آبزی پروری با اولویت تأیید شده از سوی شیلات و مشاوره پژوهشکده در محدوده منطقه آزاد اروند می باشد. ایشان همچنین عنوان داشتند که سازمان منطقه آزاد اروند پیگیر انعقاد تفاهم نامه ای با رئیس محترم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی هستند و مقرر گردید در جلسه ای در تاریخ 25 خرداد ماه موضوع فعالیت ها با حضور تیمی از کارشناسان پژوهشکده و اداره کل شیلات استان نهایی شده و به سازمان منطقه آزاد اروند ارائه گردد.