به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور،  بر اساس بررسی به عمل آمده توسط کارشناسان گروه زیست شناسی و ارزیابی ذخایر پژوهشکده و با توجه به فصل  تخم­ریزی ماهی حلوا سفید (Pampus argenteus)  در آب­های خلیج فارس صید این گونه از 18 خرداد ماه تا پایان تیرماه سالجاری   در آب های استان خوزستان و بوشهر ممنوع اعلام می گردد.